Veprimtaria ka filluar në vitin 1980 nga z. Ejup Ramadani si biznes familjar. Që nga fillimi, ajo ka qenë e përkushtuar në shitjen, rregullimin, montimin dhe kalibrimin e tahografëve dhe taximetrave. Kjo veprimtari ka bërë që të jetë një emër i njohur në këtë fushë.

Në vitin 2001, kompania u regjistrua si D.P.Z. Kienzle në Ferizaj me pronar z.Ejup Ramadani, duke vazhduar të ofrojë shërbime të larta cilësie për klientët e saj. Përkushtimi i vazhdueshëm për përmirësim dhe risi ka bërë që Kienzle të mbetet një lider në treg.

Në vitin 2005, D.P.Z. Kienzle u licencua nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, duke treguar angazhimin e saj për të respektuar rregullat dhe standardet e tregut.

Me qëllim të përmbushjes së standardeve më të larta, në vitin 2020 me kërkesë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Departamenti metrologjik i Kosovës bëri kërkesën për akreditim në DAK (Drejtoria e Akreditimit të Kosovës) dhe mori certifikatën SK EN ISO/IEC 17020:2018 si Trupa inspektuese për inspektimin/verifikimin e tahografëve analog.

D.P.Z. Kienzle ka një reputacion të fortë si partner i besueshëm me firmat e specializuara në fushën e tahografëve në Gjermani, Zvicër dhe Kroaci. Kjo tregon se D.P.Z. Kienzle ka një rrjet të gjerë bashkëpunimi dhe është e respektuar në industrinë e saj.

Bashkëpunimi i suksesshëm dhe i vazhdueshëm me këto kompani tregon angazhimin e D.P.Z. Kienzle për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë dhe për të përmbushur standardet ndërkombëtare. Kjo e bën atë një zgjedhje të preferuar për klientët që kërkojnë profesionalizëm dhe besueshmëri.

Stafi i D.P.Z. Kienzle është i përkushtuar të vazhdojë me një profesionalizëm të lartë për të bërë inspektimin/verifikimin e tahografëve, dhe angazhimin e tyre për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë dhe për të përmbushur pritjet e klientëve.