Shërbimet

 Trupa inspektuese Kienzle ofron shërbime profesionale për kalibrimin e tahografëve. Me një ekip të mirtrajnuar dhe teknologji të avancuar, ne jemi në gjendje të sigurojmë kalibrimin të saktë dhe të besueshëm të tahografëve.

Shërbimet tona përfshijnë Inspektimin / Verifikimin e Tahografëve me saktësi të lartë, duke siguruar që të gjitha pajisjet tuaja të jenë në përputhje me rregulloret e sigurisë rrugore.

Ne jemi të përkushtuar për të ofruar shërbime të shkëlqyera për klientët tanë dhe për të siguruar që çdo tahograf që ne kalibrojmë të jetë i saktë dhe i besueshëm. Kontaktoni me ne për të mësuar më shumë për shërbimet tona të kalibrimin e tahografëve.

Me respekt, Ekipi “Trupa inspektuese Kienzle”